Pakalbėkime rumuniškai

Pasikalbėkime labai gražia, pietietiška romanų kalba, kuri labiausiai iš visų didžiųjų kalbų primena prancūzų ir italų kalbą. Rumuniškai kalba daugiau kaip 20 milijonų žmonių, o tai yra koks trečdalis Italijos ir pusė Lenkijos. Rumunų kalba, kaip ir visos romanų kalbos, yra labai graži, tačiau nuo romanų kalbų šiek tiek išsiskiria. Visų pirma, tai yra pati seniausia romanų kalba, labiausiai panaši į senąją lotynų kalbą, iš kurios visos romanų kalbos išsivystė. Tačiau kiekviename krašte ta lotynų kalba buvo nuspalvinta vietinio kolorito, todėl išsivystė labai skirtingos kalbos.

Slavų kalbų įtaka

Rumunija yra labiausiai nuo romanų kalbų protėvynės nutolusi šalis, todėl vietinė romanų kalba čia išsivystė visiškai kitokia ir išskirtinė. Jos struktūra žymiai sudėtingesnė ir senoviškesnė, be to, didelę įtaką padarė Rumuniją supančios slavų šalys: Bulgarija, Ukraina, Serbija. Rumunų kalba dėl kaimynų įtakos truputį suslavėjo ir įgijo slavišką atspalvį.

Unikalus kalbų mišinys

Rumunų kalba gavosi kaip senosios lotynų, dakų ir slavų kalbų mišinys. Ji išsivystė dakų kalbos pagrindu, labai labai smarkiai paveikta lotynų ir vėliau nuolatos veikiama slavų kalbų. Kurį laiką Rumunijoje net buvo įvesta kirilica, kaip kad dabar yra Bulgarijoje ir Serbijoje, tačiau toks raštas pritinka tik slavų tautoms, todėl rumunai jo greitai atsikratė. 

Rumunų kalbos dialektai

Šalis yra labai didelė, todėl joje daug visokiausių tarmių ir akcentų, vienas ryškiausių yra Moldavijos akcentas, kuris žymiai kietesnis ir grubesnis, t.y. primena slavų kalbą. Bukarešto dialektas yra švelnus ir gražus, kaip prancūziškas.

Rumunijos religijos

Rumunijoje beveik šimtu procentu vyrauja viena vienintelė religija – ortodoksų ir čia nerasite nė trupinėlio jokio islamo, juolab musulmonų. Katalikų taip pat labai mažai, vieninteliai katalikai yra Rumunijos teritorijoje gyvenantys vengrai (Transilvanija). Tačiau vengrai nėra tokie religingi kaip rumunai. Rumunija yra viena religingiausių Europos valstybių kartu su Graikija, Malta ir Lenkija. Net Bukarešte, sostinėje, pro cerkvę praeidamas dažnas jaunas žmogus persižegnoja. Tai daugiau ar mažiau būdinga visoms stačiatikių tautoms.