Skausmas sužadina stiprybę

Kad ir kokie tušti ir tik pusiau išgyventi būtų šie žodžiai, kurie dabar čia bus rašomi, tenka pasakyti – kad ir kas gyvenime nutiktų, būsime stiprūs ir būsime tik dar labiau stipresni. Niekas nesustabdys mūsų džiaugsmo, niekas neatims jo iš mūsų, gal tik trumpam prigesins. Augome ir augsime dar stipresni, atrasime stiprybę tame, kas yra, tame, kas liko ir liks per amžius. Tai mūsų tikėjimas ir viltis – tai iš jų semsimės nenugalimumo ir stiprybės.

Gyvenk. Jeigu tau sunku, trumpam nuleisk galvą ir ridenk savo ašaras. Po to vėl iš naujo atgimsi, tarsi milžinas iškilsi ir būsi tik dar stipresnis. Daugiau niekas nebesutrikdys tavo vidinio giedrumo ir stiprybės. Visi, kurie liko šalia tavęs, bus ištikimi tavo įkvepėjai ir darys dėl tavęs viską, ką tik gali. Tačiau visa tavo stiprybė glūdi tiktais tavyje, tiktais tavyje ir niekame kitame, niekame daugiau. Tu viską turi su savimi. Tavyje yra viskas, ko tau reikia.

Gyvenimas veda per transformacijas

Gyvenimas kiekvieną savaip veda per transformacijas, vienus švelniau, kitus skaudžiau. Tačiau jautriausia vieta yra paliečiama beveik visiems. Tam, kad nebeturėtume prisirišimų ir būtume tvirtesni savyje pačiame. Viską vis tiek teks anksčiau ar vėliau palikti, o kas pirma laiko palieka prisirišimus, tam vėliau viskas bus tik lengviau ir paprasčiau.

Tik beviltiški tinginiai gyvena visiškai ramiai ir skausmo nepaliesti. Tačiau jų sielos giliai miega, jiems svarbu tik materialus gerbūvis ir sočiai prisikimšti pilvą, o susidūrę su menkiausiu nesklandumu jie apsiverktų. Stiprūs žmonės būna užgrūdinti – tada jie gali padėti ir kitiems. Pagalba kitiems leis pamiršti savo vargus ir sugrąžins širdžiai prasmę bei džiaugsmą.

Gyvenimas yra margas ir jame yra visko. Tegu vieni dalykai suteikia gelmę ir rimtį, o visa kita, kas likę – juoką, gerą ūpą ir nuotaiką. Tuomet gyvenimas bus toks, kokio ir reikia. Ir jokie neigiami jausmai nei neviltis lai nebedaro mums jokios įtakos ir amžiams dingsta iš mūsų sielos kaip svetimi svečiai, kurie net neįsipaišo į mūsų tikrąją prigimtį.